Pūres Dārzkopības Petījumu CentrsLV EN
Par mums
LIST

projekti

Pēdējos gados realizētie projekti


COST action FA 1204 ``Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions``

FP7 EUROLEGUME „Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed``

FP7Real-time, in situ, N, P, K, pH & EC soil-analysis system to facilitate accurate nutrient management``

EUREKA E! 5363 „Glabāšanas parametru optimizācija un tehnoloģiju pilnveidošana Baltijas agroklimatiskajos un tehnoloģiskajos apstākļos audzētu dārzeņu glabāšanai kontrolētas atmosfēras apstākļos``

ERAF projekti „Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes`` (partneris); ``Efektīvu augļaugu atveseļošanas tehnoloģiju un augu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai`` (līgumdarbs) un ``Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos`` (līgumdarbs)

LZP Nr. 09.1456 ``Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos``

LZP Nr.519/2012 „Metodes fizioloģiski aktīvu savienojumu paaugstināšanai Latvijā audzētos dārzeņos mainīga klimata apstākļos``

LZP Nr. 672/2014 „Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai``

ZM Projekta 070410/S35 „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā`` Apakštēma: „Dārzeņu slimību diagnostika, slimību izplatības un postīguma pētījumi dārzeņu platībās``

LAP projekts „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos``

ZM pasūtītajā LAP sadaļas „Vides un lauku ainavas uzlabošana`` pētījumu projektā „Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai``.

VPP „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei`` apakšprojekts „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi``