Pūres Dārzkopības Petījumu CentrsLV EN
Par mums
LIST

EUROLEGUME7. Ietvarprogrammas projekts: Izmaiņas tauriņziežu audzēšanā Eiropā ar ilgtspējīgu proteīna nodrošināšanu pārtikai un lopbarībai


Informācija projektamājas lapā: www.eurolegume.eu


© Copyright Pūres DIS. Informācijas publicēšana, saskaņojot ar Pūres DIS.