Pūres Dārzkopības Petījumu CentrsLV EN
Par mums

Par mums

 PÅ«res DārzkopÄ«bas pÄ“tÄ«jumu centrs ir sabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu, kas veic pÄ“tÄ«jumus dārzeņkopÄ«bā un augļkopÄ«bā. SabiedrÄ«ba ir reÄ£istrÄ“ta Latvijas Republikas KomercreÄ£istrā un Zinātnisko iestāžu reÄ£istrā.

  PÅ«res DārzkopÄ«bas pÄ“tÄ«jumu centrs ir vienÄ«gā pÄ“tniecÄ«bas iestāde, kas veic pÄ“tÄ«jumus vienlaikus dārzeņkopÄ«bā un augļkopÄ«bā, kā arÄ« biotehnoloÄ£ijā. NozÄ«mÄ«gu pÄ“tÄ«jumu sadaļu sastāda arÄ« dārzeņu un augļaugu genofonda izpÄ“te, kur tiek gan izstrādāta metodika (deskriptori), gan veikta daļēja no molekulārā pasportizācija. PÅ«rÄ“ ir izveidotas plašÄkās dārza pÄ«lādžu, korinšu kolekcijas. PÄ“tÄ«jumi par ražas uzglabāšanu ir gan dārzeņiem, gan augļiem. Tiek veikti pÄ“tÄ«jumi arÄ« par pārÄ“jo augļu koku, ogulāju šÄ·irnÄ“m un audzÄ“šanas tehnoloÄ£ijām, šie pÄ“tÄ«jumi tiek realizÄ“ti sadarbÄ«bā ar citām iestādÄ“m, darbÄ«bas jomas un uzdevumus saskaņojot projektu ietvaros. pÅ«res DPC ir izveifdota biotehnoloÄ£ijas laboratorija, kurā iespÄ“jams veikt molekulārās analÄ«zes, ELISA testus, izmantot in vitro tehnoloÄ£ijas augļaugu pavairošanā un atveseļošanā.

© Copyright Pūres DIS. Informācijas publicēšana, saskaņojot ar Pūres DIS.